Return to Article Details Ա․ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, Վ․ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ, Է․ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ․ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԸ, ԵՐԵՎԱՆ, «ԱՆՏԱՐԵՍ» ՀՐԱՏ․, 2020, 628 էջ Download Download PDF