The Philosophical Basis and the Semantic Nuances of the Literary Symbol «(The) Wall»

Authors

  • Zhenya Kalantaryan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2021.12.3.003

Keywords:

existentialism, tragedy, myth, suffering, obstacle, loneliness, uncertainty, border, wall, humanism, absurdity

Abstract

The article examines the works of writers of different nations and different times entitled “The Wall” (L. Andreev, J. P. Sartre, Abe Kobo, L. Khechoyan, G. Khanjyan). An attempt is made to discover that, regardless of the differences in themes, the content, the individual style of the authors, the wall symbol expresses quite close meanings based on the philosophy of existentialism. The novel of the same name by the Japanese writer Abe Kobo is significantly different: the wall plays a different role in all three parts, expressing the absurdity of reality in all cases.

Author Biography

Zhenya Kalantaryan, Yerevan State University

Sc. D. in Philology, Professor of the Chair of Theory of Literature and Literary Criticism

References

Пол Стретерн, Къеркегор за 90 минут, М., 2004.

Ֆրիդրիխ Նիցշե, Երկեր 5 հատորով, հ․ 1, Եր․, <<Անտարես>>, 2018:

Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П., Сумерки богов, М., 1990.

Հրանտ Մաթևոսյան, Երկեր երկու հատորով, հ․ 2, <<Սովետական գրող>>, Եր., 1985:

http://az.lib.ru/a/andreew I n/text 0160.shtml

https://grapaharan.org/Պատը/

<<История русского литературоведения>>, изд.: <<Высшая школа>>, М., 1980.

Լևոն Խեչոյան, Փուշը, հայր, փուշը, <<Նահապետ>> հրատ․, Եր․, 2011:

Գուրգեն Խանջյան, Նամակներ ընթացքից, Եր․, 2009:

https://librebook.me/kabe

Published

2021-12-06

How to Cite

Kalantaryan, Z. (2021). The Philosophical Basis and the Semantic Nuances of the Literary Symbol «(The) Wall». Bulletin of Yerevan University B: Philology, 12(3 (36), 3–17. https://doi.org/10.46991/BYSU:B/2021.12.3.003

Issue

Section

Literary Criticism