Rev. Henryk Paprocki’s Contribution to Poland’s Orthodox Translation

Authors

  • Taras Shmiher Ivan Franko National University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.46991/TSTP/2022.2.1.083

Keywords:

religious translation, translation personology, Catholic milieu, liturgical translation, Orthodox believers

Abstract

The article discloses the history and state of religious translation in Poland via the prism of one confession (the Polish Autocephalous Orthodox Church) and of one translator (Rev. Prof Henryk Paprocki). Although the translation history of the Orthodox Liturgy in Poland is not so short, its achievements centred around the Liturgy of St John Chrysostom and prayer-books, while the large-scale program of translating Orthodox liturgical texts into Polish is still a one-man enterprise. This state of arts postpones the time of possessing the full Polish-language corpus of Orthodox liturgical texts, but it also means that the academic and ecclesiastical reception of these translations is slow and sporadic, and in many cases, the translator remains alone in shaping translation strategies for highly authoritative texts as those for liturgical praxis. 

References

Akatyst. 2006. Akatyst do Najświętszej Bogurodzicy ku czci Jej cudownej ikony “Kielich Nieupijający.” [Tłum. z cerkiewno-słowiańskiego H. Paprocki]. Białystok: ELEOS, s. 5-53.

Andrzej. 2000. Andrzej z Krety św. Wielki kanon pokutny. Tłum. z greckiego i cerkiewno-słowiańskiego H. Paprocki. Hajnówka: Bratczyk, 144 s.

Jan. 1974. Jan Chryzostom św. Wybór pism: modlitwy liturgiczne, pisma o charakterze wychowawczym. Tłum. ks. Henryk Paprocki, ks. Wojciech Kania; wstęp i oprac. Henryk Paprocki, Anna Słomczyńska. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1974. 321, [3] s.

Kolbaia. 2021. Kolbaia D. “Bibliografia prac księdza profesora Henryka Paprockiego,” Pro Georgia. Warszawa, 2021. Vol. 31. P. 9-82.

Liturgia. 1963. Liturgia: (msza św. Jana Złotoustego z IV wieku po Chr. Przeł. w oparciu o liczne tłumaczenia europejskie i przekł. filologiczny Witolda Klingera; z oryg. grec. [przeł. Serafin [Korczak]-Michalewski]. Warszawa, 1963. 55 s.

Liturgia. 1982. “Liturgia św. Jana Złotoustego,” tłum. z cerkiewno-słowiańskiego H. Paprocki, Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 1982. Rocznik 12, z. 1. S. 3-47.

Liturgie. 2003. Liturgie Kościoła prawosławnego. Tłum. H. Paprocki. Kraków: Wydawnictwo M, 2003. 318 s.

Modlimy. 1995. Modlimy się z Kościołem wschodnim. Modlitwy liturgii godzin. Wybór, przekł. i oprac. H. Paprockiego. Warszawa: Verbinum, 1995. 101 s.

Modlitewnik. 1927. Modlitewnik prawosławny. Warszawa, 1927 [okł. 1928]. 71 s.

Modlitewnik. 1944. Modlitewnik prawosławny. Ułożył i oprac. Michał Bożerianow. Nairobi: Wyd-wo Prawosławnego Duszpasterstwa Polskiego w Afryce, 1944. [4], 188 s.

Modlitwa. 1931. Modlitwa domowa i cerkiewna chrześcijanina prawosławnego: podręcznik szkolny w językach polskim i słowiańskim. Ułożył dla swoich uczniów i uczennic Mikołaj Kusznieruk. Warszawa, 1931. 100 s.

Modlitwy. 1997. Modlitwy przed świętą̨ Eucharystią i po świętej Eucharystii. Tłum. z cerkiewno-słowiańskiego H. Paprocki. Hajnówka: Bratczyk, 1997. 30 s.

Muravjov. 1841. [Muravjov A. N.] Opisanie Mszy Świętéy odprawianéy przez Biskupa Wschodniego Katolickiego Kościoła. Tłóm. z ros. przez Emiliję Jarocką. Warszawa, 1841. 85 s.

Muravjov. 1850. [Muravjov A. N.] Objaśnienie mszy świętéy odprawianej przez Kapłana Wschodniego Katolickiego Kościoła. Tłóm. z ros. przez Emiliję Jarocką. Warszawa, 1850. iii, 102 s.

Nauka. 1932. Nauka o nabożeństwach prawosławnych: podręcznik do nauki religji prawosławnej. Warszawa, 1932. 40 s.

Obrządek. 1823. Obrządek poświęcenia wody na uroczystość Epifanii czyli ziawienia Pańskiego dnia 6. stycznia w kościele wschodnim używany. Z ruskiego na polski ięzyk przetłum. Warszawa, cenz. 1823. 29 s.

Pannichida. 1936. Pannichida czyli Nabożeństwo za spoczywających w Panu. Warszawa, 1936. 24s.

Paprocki. 2012. Paprocki H. “Język w Kościele prawosławnym (na przykładzie tłumaczeń tekstów liturgicznych),” Oblicza polszczyzny. Warszawa: NCK, 2012. s. 113-117.

Przyjaciel. 1937. Przyjaciel żołnierza: modlitewnik dla żołnierzy wyznania prawosławnego. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1937. [5], 300 s.

Święta liturgia. 1936. Święta liturgia Świętego Jana Złotoustego. Warszawa, 1936. 83 s.

Teksty. 1991. Teksty o Matce Bożej: Prawosławie: we 2 cz. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1991.

Teksty. 1995. Teksty o Matce Bożej: Kościoły przedchalcedońskie. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1995. 261 s.

Wieczerza. 1988. Wieczerza mistyczna. Anafory eucharystyczne chrześcijańskiego Wschodu. Wybór, wstęp, przekł. i przypisy H. Paprockiego. Warszawa: In-t Wydawniczy PAX, 1988, 331 s.

Wielki. 2003. Wielki Tydzień i święto Paschy w Kościele prawosławnym. Tłum. z greckiego H. Paprocki. Kraków: Wydawnictwo M, 2003. 188 s.

Bozhestvenna. 2004. Boska liturgia z komentarzem i częściami zmiennymi: tekst ukraińsko-polski. (Божественна Літургія з коментарем та змінними частинами: Текст українсько-польський). Укл. о. П. І. Кушка Варшава: Греко-католицька парафія Успіння Пресвятої Богородиці, 2004. 133 с.

Downloads

Published

2022-06-01

How to Cite

Shmiher, T. (2022). Rev. Henryk Paprocki’s Contribution to Poland’s Orthodox Translation. Translation Studies: Theory and Practice, 2(1 (3), 83–90. https://doi.org/10.46991/TSTP/2022.2.1.083

Issue

Section

Articles