PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF INCLUSIVE EDUCATION’S ORGANIZATION

Authors

  • N. H. Vanyan Yerevan State University
  • A. A. Nadoyan Yerevan State University

DOI:

https://doi.org/10.46991/SBMP/2022.5.1.127

Keywords:

multidisciplinary team, pupil’s adaptation, organizational and communication abilities.

Abstract

Հասարակություն ինտեգրելու տեսանկյունից՝ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների առաջնային խնդիր է համարվում ներառական կրթության կազմակերպումը: Պետական եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից շատ մեծ ու լուրջ աշխատանք է տարվում ներառման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ։ Չնայած նրան, որ ընթանում են բարեփոխումներ, համընդհանուր ներառական կրթության կազմակերպման ոլորտում դեռեւս կան լուրջ հիմնախնդիրներ, որոնք պահանջում են մանրակրկիտ ուսումնասիրություն եւ խնդիրների լուծ- ման համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակահատված: Այդ իսկ պատճա- ռով մեր նպատակն էր ուսումնասիրել, թե ի՞նչ հոգեբանական հիմնախնդիր- ներ եւ կարիքներ կան ներառական կրթական համակարգի կազմակերպման գործընթացում, որոնք խոչընդոտում են ՀՀ-ում այդ ծրագրի ընթացակարգի իրականացմանը։ Աշխատանքը նաեւ նպատակ էր հետապնդում բացահայտելու ուսուցչի գործոնը, որպես այդ գործընթացի կազմակերպիչ, որը նպաս- տում է ներառմանը։ Ձեւավորել էինք վարկած, ըստ որի ենթադրվում էր, որ ուսուցչի հաղորդակցման եւ կազմակերպչական ընդունակությունների բարձր մակարդակը ապահովում է եւ՛ հատուկ կարիքով երեխայի հարմարումը, եւ՛ ներառական գործընթացի հաջող իրականացումը։ Նա այս բոլոր փոխկապված խմբերի միջնորդն է։ Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ներառական ծրագրով սովորող աշակերտների մոտ, հոգեբանական հարմարման հետ կապված, նշանակալի խնդիրներ չարձանագրվեցին, ավելին, ստացվում է, որ ուսուցիչների կազմակերպչական եւ հաղորդակցման հմտությունների դրական փոփոխությունը աշակերտների հարմարման դրական դինամիկայի հետ ուղղիղ կապ ունի։

Published

2022-01-17

Issue

Section

Articles